พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน

หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และรายงานการปรับปรุงห้องเรียนทั้งสอง และห้องพักนิสิต จากเงินบริจาคของพี่ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในอดีต)

 

นิสิตแสดงความขอบคุณพี่เก่า โดยการขับร้องประสานเสียง

นิสิตแสดงความขอบคุณพี่เก่า โดยการขับร้องประสานเสียง

 

ผู้ร่วมงานถ่ายภาพร่วมกัน

ผู้ร่วมงานถ่ายภาพร่วมกัน

 

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

 

พี่เก่าชมห้องเรียน 303

พี่เก่าชมห้องเรียน 303