เรียนต่อกับ ENVISCI และ CHULATOX

ภาควิชาของเรามีทั้งปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) โทและเอก (พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง) ผู้สนใจสามารถคลิ๊กรูปภาพด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลย

รายละเอียดหลักสูตรใหม่ 2566 (แยก 2 แขนง)! >>>click<<<

ปริญญา-สาขาวิชา (ตรี โท เอก)

ตารางเรียน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

[ENGLISH VERSION] INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND RISK ASSESSMENT (M.SC. & PH.D.)

กิจกรรมวิชาการ

วีดีโอแนะนำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬา

แนะนำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม EnviChula
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาเรียนอะไร
เพลงจุฬาฯแนะนำภาควิชา
วีดีโอความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม
การนำเสนอวิชาโครงการวิจัย นิสิตปี 3 ปี 2022
การนำเสนอวิชาโครงการวิจัย นิสิตปี 3 ปี 2021
นำเสนอวิชาโครงการวิจัย นิสิตปี 3 ปี 2020

FACEBOOK CulaTox

Facebook Environmentalist club

โพสต์ล่าสุด