การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ในหัวข้อ “National Environmental Conference on Environment, Energy, and Health”

Continue Reading