ขอแสดงความยินดีในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตร์จารย์” สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการนี้ทางภาควิชาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Continue Reading

ยินดีกับนิสิตรางวัลเหรียญทอง YRSS 2020

ภาควิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี นางสาวสุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ ในการได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Young Rising Stars of Science 2020 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ  Design and preliminary Implementation of innovative on-site blackwater treatment system for the green school โดยมี อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Continue Reading

ฟังฟรี! สัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังสัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงของเราครับ งานนี้ฟังฟรีและเป็น public นะครับ แชร์ได้ มาฟังกันเยอะๆครับ ลิงค์ Zoom ใน poster นะครับ วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. นี้ เวลา 10.15-12.00 น. ครับ มากันเยอะๆนะครับ

Continue Reading

โครงการอบรมสาขาการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสาขาการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ “ประเภทผู้ควบคุมมลพิษน้ำ” Module 1: 30 พ.ย. 63 – 4 ธ.ค. 63 Module 2: 14 ธ.ค. 63 – 18 ธ.ค. 63 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom 4 วัน และ สัมมนาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 วัน

Continue Reading

จุฬาฯ MOU ความร่วมมือร่วมกับ James Cook University

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา (Environmental Science) คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาในสาขาอื่นๆ เช่น Aqua Culture, Biology, Veterinary Science and Environmental Science ได้มีการเซ็น MOU ความร่วมมือนานาชาติกับ  James Cook University ภายใต้หัวข้อ Virtual MoU Signing Ceremony: New Collaboration with James Cook University ทางเราจึงขอแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมครับ https://www.inter.chula.ac.th/en/news/6126/  

Continue Reading