สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

การสอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมTCAS1 วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 Time: Feb 15, 2021 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/91507634735?pwd=cjZVcEFham4zTE9jcUJ6S2NqNWl5Zz09 Meeting ID: 915 0763 4735 Password: 761152 อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

Continue Reading