นักวิจัยและนักศึกษาจากจีนมาเยี่ยมภาควิชา

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับนักวิจัยและนักศึกษาจากจีนมาเยี่ยมภาควิชา ปรึกษาหารือสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับ ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน

Continue Reading