งานประชุมวิชาการ The SciForum ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 The Science Forum 2018 (101 CU – SCIENCE : New Century , New Frontier)

Continue Reading

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Continue Reading