สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand

ประกาศประชาสัมพันธ์ สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand โดย ดร.พญ. ชุลีกร ธนธิติกร (แพทย์ชำนาญการพิเศษ) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้อง 202 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

Continue Reading

พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานี้ ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องขอขอบคุณทางท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้มาเป็นเกียรติเปิดงานในพิธีนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยทางภาควิชาต้องขอขอบพระคุณรุ่นพี่ที่ใจดี ที่ได้มาเป็นเกียรติให้ทุนในครั้งนี้ ได้แก่ คุณสมชัย อำนวยพรสกุล (8 ทุน) คุณถาวร-คุณนิภา-คุณธนเทพ-คุณธนศักดิ์ รัศมีดารา (5 ทุน) รศ.เพียงใจ-คุณจิระ ศุขโรจน์ (1 ทุน) และ คุณพรเทพ อุบลพูลผล (2 ทุน) ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ  

Continue Reading