นิสิตโทเอก หลักสูตรพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง ดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์และ นิสิตโทเอก หลักสูตรพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง วิชา Environmental Sanitation ได้ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ซึ่งมีโรงบำบัดน้ำเสียใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมกับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร ทั้งในมุมมองของ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ นักระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ  

Continue Reading

นิสิตปริญญาตรีและโทศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับ ปริญญาตรีและโท ได้ไปศึกษาดูงานที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยได้ไปดูงานในหัวข้อ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการจัดการอุตสาหกรรม ทางภาควิชาจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ ต้องขอขอบคุณ คุณพี่วิทยากรที่ช่วยอธิบายได้อย่างดี ทั้งในห้องประชุมและหน้างานเลยนะครับ

Continue Reading