ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นที่ห้องบรรยาย 101 ที่ภาควิชาฯ บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ในการนี้ อาจารย์ทางภาควิชาก็ขอให้นิสิตทุกๆคนประสบความสำเร็จให้มากกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น และขอให้มีสุขภาพใจกายแข็งแรงนะครับ สู้ๆครับ

Continue Reading

ภาพบรรยากาศงานสัมนาพิเศษ “Environmental Epidemiology Research”

เมื่อ วันอังคาร ถึง วันศุกร์ (13-16 สิงหาคม 2562) ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา ได้เชิญศาสตราจาร์ Professor Dr. Eiji Yano จากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อ  “Essentials of Epidemiology for Environmetal Scientists” ได้ทั้งความรู้และแนวคิดใหม่ๆในการต่อยอดงานวิจัย การเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศในห้องเรียนมาฝากกันครับ

Continue Reading

Special Class by Professor Dr. Eiji Yano (August 13-16, 2019)

Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University is pleased to invite you to join our Special Class “Environmental Epidemiology Research” by Professor Dr. Eiji Yano from the University of Teikyo, Japan, scheduled on August 13-16, 2018 at 1-4 P.M., General Science Building, Department of Environmental Science, Room 202. We are looking forward to […]

Continue Reading