ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ชนะรางวัล International rising talents 2022

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ชนะรางวัล International rising talents 2022 โดย the L’Oréal-UNESCO For Women in Science programme เป็นหนึ่งใน 15 คน ทั่วโลก และเป็นคนไทยที่ได้รางวัลนี้  

Continue Reading