พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณะท่านอาจารย์อาวุโส บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ จากรุ่นสู่รุ่น ผู้มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนศิษย์เก่าของทางภาควิชา ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนภาควิชาเสมอมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือ ภาควิชาวิาทยาศาสตร์ทั่วไปเดิม) ได้มีจัด พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยภายในงานได้มีอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้เข้าร่วมอย่างอบอุ่น รูปที่ 1 ผู้เข้ามาร่วมงานพิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 รูปที่ 2 ผู้ได้รับทุน “ถาวร-นิภา-ธนเทพ-ธนศักดิ์ รัศมีดารา” แล้ว ทุน “สมชัย อำนวยพรสกุล” ทุน “รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์” และ รางวัลสนับสนุนบัณฑิตที่ศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ เปรมจิตต์ แทนสถิตย์ รูปที่ 3 ผู้ได้รับทุนถ่ายรูปกับคณาจารย์และผู้มอบทุนการศึกษา รูปที่ 4 อาการเรียนที่ได้รับการทาสีใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากพี่เก่าของทางภาควิชา รูปที่ 5 […]

Continue Reading

นิสิตเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำ ของบริษัท GUSCO LCB & GEM RCP

วันที่ 21 มี.ค. 62  นิสิตหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำ, ระบบผลิตน้ำรีไซเคิล ของบริษัท GUSCO LCB & GEM RCP

Continue Reading