นางสาวกัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ นิสิตจากภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล Chula Safety Embassador 2021

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ นิสิตจากภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล Chula Safety Embassador 2021 จากการประกวดคลิปวิดีโอขนาดสั้น หัวข้อ “New Safety Lifestyle of The Next Gen : วิถีความปลอดภัยใหม่ในแบบ Next Gen” จาก ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHE CU) ได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 : Chula safety 2021 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Continue Reading