งานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมที่พึ่งผ่านมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ และรุ่นน้องนิสิตชั้นปี 1-4 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่ๆทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิจและหน้าที่การงานครับ

Continue Reading