กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์สู่สาธารณะ (ทริปภาค)

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดทริปภาคสานสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดมความคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์สู่สาธารณะผ่านกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดและคัดแยกไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของระบบนิเวศชายฝั่ง ทางเราจึงมีภาพบรรยากาศมาฝากกัน