บริการวิเคราะห์ตัวอย่างและเครื่องมือ (Analysis & instrument services)

อัตราค่าบริการ  (service cost)

ติดต่อขอคำแนะนำด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง โทร. 02-218-5198 ต่อ 11

ติดต่อขั้นตอนดำเนินการตรวจวิเคราะห์จนถึงรับผลการวิเคราะห์ โทร. 02-218-5198 ,02-218-5177,02-218-5179

S__2056194