ปฐมนิเนศนิสิตใหม่และแรกพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร กิจกรรมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
ขอต้อนรับนิสิตทุกท่านสู่รั้วจามจุรีครับ
IMG_9521IMG_9516