พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณะท่านอาจารย์อาวุโส บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ จากรุ่นสู่รุ่น ผู้มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนศิษย์เก่าของทางภาควิชา ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนภาควิชาเสมอมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือ ภาควิชาวิาทยาศาสตร์ทั่วไปเดิม) ได้มีจัด พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562
โดยภายในงานได้มีอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้เข้าร่วมอย่างอบอุ่น

20428
รูปที่ 1 ผู้เข้ามาร่วมงานพิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562

122796

รูปที่ 2 ผู้ได้รับทุน “ถาวร-นิภา-ธนเทพ-ธนศักดิ์ รัศมีดารา” แล้ว ทุน “สมชัย อำนวยพรสกุล” ทุน “รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์” และ รางวัลสนับสนุนบัณฑิตที่ศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ เปรมจิตต์ แทนสถิตย์

20565
รูปที่ 3 ผู้ได้รับทุนถ่ายรูปกับคณาจารย์และผู้มอบทุนการศึกษา

20498
รูปที่ 4 อาการเรียนที่ได้รับการทาสีใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากพี่เก่าของทางภาควิชา

20357
รูปที่ 5 บรรยากาศภานในงานในห้อง 101 อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไป