สัมมนาปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา และวันพรุ่งนี้ 28 ตุลาคม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนา ปี 4 ปริญญาตรี ในหัวข้องานวิจัยที่ตัวเองสนใจที่หลากหลาย นิสิตทำได้เยี่ยมกันทุกคนเลยครับ และสำหรับพรุ่งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

poster-2

78D05CF1-E49C-498B-B2EA-79F8C19BAFF1