วิชาภาคสนามชั้นปีที่ 4 Envi Field Study 2567

ช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาภาคสนาม เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการออกภาคสนามและใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่าง จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และแปรผลเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางสิ่งแวดล้อม ในด้านอากาศ เสียง ดิน น้ำ ป่าไม้ ขยะและของเสีย ตามรายวิชาการศึกษาภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2308408) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 60 คน และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม รวม 14 ท่าน ทางภาควิชาจึงมีภาพบรรยากาศสนุก ๆ และอบอุ่นมาฝากกันค่ะ

Continue Reading

โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม”

โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Wasteรายละเอียด : TRIAM TO GREEN (TTG) เป็นโครงการจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รณรงค์การจัดการขยะภายในโรงอาหารต้นแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Waste ช่องทางการติดตามกิจกรรม IG : ttg_triamtogreen ทางนิสิตภาควิชามีภาพบรรยากาศสนุกๆ มาฝากกันครับ

Continue Reading

สัมมนาปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา และวันพรุ่งนี้ 28 ตุลาคม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนา ปี 4 ปริญญาตรี ในหัวข้องานวิจัยที่ตัวเองสนใจที่หลากหลาย นิสิตทำได้เยี่ยมกันทุกคนเลยครับ และสำหรับพรุ่งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

Continue Reading

Special Seminar via Zoom on Friday 5th Feb

Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University is pleased to invite you to join our Special Seminar “Digital of Toxic Metals in Qatar” by Dr.Yi Peng from FAO (United Nations), scheduled on February 5, Friday, 2021 at 11 AM via Zoom. https://chula.zoom.us/j/98184474494?pwd=K2FyQnBRMWJJdU1HMWxpMmZiYWZvQT09 Meeting ID: 981 8447 4494 Password: 747881 We are looking forward to […]

Continue Reading

Special Seminar via Zoom on Friday 29th Jan

Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University is pleased to invite you to join our Special Seminar “GIS Application for Emergency and Management & Risk Prevention” by Dr.Risa Patarasuk from Citrus County Board of Country Commissioners, Florida, USA, scheduled on  January 29, Friday, 2021 at 10 AM via Zoom. https://chula.zoom.us/j/96886782526?pwd=YmlIQU51NXlxQzNzZ1IzMlZva0dNQT09 Meeting ID: 968 8678 2526 Password: 238129 […]

Continue Reading

ฟังฟรี! สัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังสัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงของเราครับ งานนี้ฟังฟรีและเป็น public นะครับ แชร์ได้ มาฟังกันเยอะๆครับ ลิงค์ Zoom ใน poster นะครับ วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. นี้ เวลา 10.15-12.00 น. ครับ มากันเยอะๆนะครับ

Continue Reading

สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand

ประกาศประชาสัมพันธ์ สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand โดย ดร.พญ. ชุลีกร ธนธิติกร (แพทย์ชำนาญการพิเศษ) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้อง 202 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

Continue Reading

นิสิตโทเอก หลักสูตรพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง ดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์และ นิสิตโทเอก หลักสูตรพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง วิชา Environmental Sanitation ได้ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ซึ่งมีโรงบำบัดน้ำเสียใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมกับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร ทั้งในมุมมองของ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ นักระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ  

Continue Reading

นิสิตปริญญาตรีและโทศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับ ปริญญาตรีและโท ได้ไปศึกษาดูงานที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยได้ไปดูงานในหัวข้อ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการจัดการอุตสาหกรรม ทางภาควิชาจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ ต้องขอขอบคุณ คุณพี่วิทยากรที่ช่วยอธิบายได้อย่างดี ทั้งในห้องประชุมและหน้างานเลยนะครับ

Continue Reading

กิจกรรม พบผู้ปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครองของนิสิต ทางเรา ในฐานะบ้านหลังที่สองจึงได้จัดกิจกรรม พบผู้ปกครอง เพื่อแนะนำ และ ตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิต และการเรียนสี่ปีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยช่วงตอบข้อซักถาม ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก หัวหน้าภาควิชา ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ มาแนะนำภาควิชา และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ ร่วมกับทีมงาน อ.ดร. เสริมพงษ์ สายเรี่ยม (กิจการนิสิต) อ.ดร. ภสิชา ไชยแก้ว (วิชาการ) อ.ดร. สุเมธ วงศ์เขียว (ถ่ายภาพ) ทางเรา จึงได้นำภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานมาฝากกันครับ ต้องบอกว่าผู้ปกครองให้ความสนใจและมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดีมากเลยครับ

Continue Reading

ภาพบรรยากาศงานสัมนาพิเศษ “Environmental Epidemiology Research”

เมื่อ วันอังคาร ถึง วันศุกร์ (13-16 สิงหาคม 2562) ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา ได้เชิญศาสตราจาร์ Professor Dr. Eiji Yano จากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อ  “Essentials of Epidemiology for Environmetal Scientists” ได้ทั้งความรู้และแนวคิดใหม่ๆในการต่อยอดงานวิจัย การเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศในห้องเรียนมาฝากกันครับ

Continue Reading

Special Class by Professor Dr. Eiji Yano (August 13-16, 2019)

Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University is pleased to invite you to join our Special Class “Environmental Epidemiology Research” by Professor Dr. Eiji Yano from the University of Teikyo, Japan, scheduled on August 13-16, 2018 at 1-4 P.M., General Science Building, Department of Environmental Science, Room 202. We are looking forward to […]

Continue Reading

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG) of Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) และสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ และ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล นิสิตปริญญาโทภายใต้หลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ได้เยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG), Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) ระหว่างวันที่ 2- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างการเยี่ยมชม ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ได้พบปะหารือกับ Prof. Gan ZHANG ถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ ร่วมทั้งได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Air Pollution and Health Effects” และมีการแลกเปลี่ยนสนทนางานวิจัยกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกของ SKLOG ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ กับทาง SKLOG, นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทำงานวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างที่ห้องแลปของSKLOG เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์

Continue Reading

นิสิตเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำ ของบริษัท GUSCO LCB & GEM RCP

วันที่ 21 มี.ค. 62  นิสิตหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำ, ระบบผลิตน้ำรีไซเคิล ของบริษัท GUSCO LCB & GEM RCP

Continue Reading

Special Seminar by Professor Dr. Yasushi Kiyoki

The Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University is pleased to invite you to join our Special Seminar “A SPA-based AI System for Natural and Social Environmental-Analysis and Visualization with 5-Dimensional World-Map” by Professor Dr. Yasushi Kiyoki from Keio University, Japan, scheduled on August 17, 2018 at 9-10 A.M., General Science Building, Room […]

Continue Reading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561” ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในการระดมความเห็น หัวข้อ “อยากให้ภาควิชาฯ เป็นอย่างไร ในปี ค.ศ. 2020 และมีแนวทางปฏิบัติใดเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น”

Continue Reading

โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกงานของนิสิตในเวลาที่ปฏิบัติงานจริง

Continue Reading

งานประชุมวิชาการ The SciForum ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 The Science Forum 2018 (101 CU – SCIENCE : New Century , New Frontier)

Continue Reading

โครงการการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Continue Reading

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ในหัวข้อ “National Environmental Conference on Environment, Energy, and Health”

Continue Reading